گروه­های تحت پوشش سازمان:

سـازمان آمـوزش و پـرورش استثنایی در حـال حـاضر خدمـات آموزشي و توان بخشي به كودكان و دانش­آموزان استثنايي را در هفت گروه به شرح ذيل ارائه مي دهد:
- دانش آموزان آسيب ديده شنوايي
- دانش آموزان آسيب ديده بينايي
- دانش آموزان معلول جسمي – حركتي
- دانش آموزان با كم توانی ذهني
- دانش آموزان چند معلوليتي
-دانش آموزان اختلال رفتاري – هيجاني و طيف اتيسم
-دانش آموزان داراي مشكلات ويژه يادگيري
 
الف) گروه دانش آموزان با اختلال­های طیف اتیسم
اختلال طیف اتیسم یک اختلال عصبی – رشدیاست،اختلال های عصبی-رشدی در اوایل دوره رشد شروع می شوند و اغلب قبل از اینکه کودک وارد دبستان شود و اغلب با نقایص رشدی مشخص می شوند که اختلالی در عملکرد شخصی،اجتماعی،تحصیلی یا شغلی ایجاد می کنند.
ویژگی ضروری اختلال طیف اتیسم عبارتند از:
1- اختلال مداوم در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی
2-  الگوهای رفتار، تمایلات، یا فعالیت های محدود، تکراری.
این نشانه ها در اوایل کودکی وجود دارند و عملکرد روزانه را محدود یا مختل می­کنند.

با توجه به شدت اتیسم
سطوح شدت اختلال طیف اتیسم
اختلال طیف اتیسم از نظر شدت دارای سه سطح می باشد که عبارتند از:
سطح 3 ((نیازمند حمایت بسیار قابل ملاحظه))
سطح 2((نیازمند حمایت  قابل ملاحظه))
سطح 1((نیازمند حمایت))
نوآموزان و دانش آموزان طیف اتیسم  تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی این است که این عزبزان از نظر شدت اتیسم در سطح 1و2 می باشند و همچنین از نظر ارزیابی عملکردی در سطحی هستند که توانایی آموزش و تحصیل آکادمیک را دارندکودکان و دانش آموزانی که از نظر توانایی پایین تر از این حد هستند جهت دریافت خدمات ویژه به مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی ارجاع داده می­شوند.

 ب) گروه آسیب دیده شنوایی
-دانش‌آموزان با کم­شنوایی
  دانش ­آموزی که افت شنوایی وی بین 35 تا70 دسیبل است و میزان باقی­مانده شنوایی او با استفاده از وسایل کمک­ شنوایی و بهره­ گیری از راهنمایی­ های آموزشی برای دریافت و درک مطالب شنیداری و گفتاری کافی است.
-دانش‌آموزان با ناشنوایی
دانش ­آموزی که افت شنوایی او 70 دسی بل یا بیشتر است و با میزان باقی­مانده شنوایی خود، علی­رغم استفاده از وسایل کمک شنوایی، نمی تواند گفتار دیگران را از طریق حس شنوایی پردازش کند.

ج) گروه معلولین جسمی –حرکتی
نوآموز و دانش ­آموز معلول جسمي - حركتي خفيف:
دانش­ آموزی است با هوشبهر مرزی و بالاترکه به علت آسیب دیدگی خفیف در اندام­های فوقانی، تحتانی یا هر دو، تا حدودی قادر به انجام امور شخصی خود است، اما برای بهر­ مندی از امکانات آموزشی، نیاز به استفاده از تسهیلات، ابزارها و تجهیزات ویژه دارد.
 نوآموز و  دانش ­آموز معلول جسمي – حركتي شدید:
 دانش­ آموزی است با هوش بهر مرزی و بالاتر، به علت آسیب­ دیدگی شدید در اندام های فوقانی، تحتانی یا هر دو قادر به انجام امور شخصی نباشد، به طوری که با ایجاد تسهیلات، انطباق و تعدیل روش­های آموزشی و پرورشی، ابزارها و تجهیزات ویژه، م­ تواند از امکانات آموزشی و پرورشی بهره­ مند شود.

 د) دانش آموزان دیر آموز
دانش‌آموزي‌ كه با يكي از آسيب‌ديدگي‌هاي شنوايي، بينايي، جسمي- حركتي، مشكلات ويژه يادگيري، اختلال­های رفتاري – هيجاني، اختلال هاي طیف اتیسم با هوشبهر عادی ( يا هوشبهر مرزي ) و نوآموزان يا دانش ­آموزاني كه به نارسايي دچار نيستند اما به تشخيص مراكز سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنايي داراي هوش مرزي( دیرآموز) هستند .
مدرسه پشتيبان: مدرسه ویژه­ای که علاوه بر انجام وظايف معمول خود (آموزش دانش ­آموزان با نیازهای ویژه) مسئولیت هماهنگي، نظارت و پشتيباني فعالیت‌های آموزشي، پرورشي و توان‌بخشي دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش­های به شیوه تلفيقي – فراگير در مدارس پذیرا را نیز بر عهده دارد.
مدرسه پذیرا:مدرسه­ ی عمومي، که با ايجاد تغييرات در فضای مدرسه، كلاس درس و نگرش و فعاليت­هاي كاركنان به منظور تسهيل در فرايند آموزش دانش‌آموز با نیازهای ویژه مناسب سازی شده است.
معلم رابط: آموزگار يا دبير دانش‌آموزان با نيازهای ويژه كه با حضور در كلاس­هاي يك يا چند  واحد آموزشي پذيرا از طريق پشتيباني و همكاري مشترك با معلم پذيرا ، تسهيلات و خدمات آموزشي، پرورشي و توان‌بخشي مناسب را براي دانش‌آموزان با نيازهای ويژه فراهم می‌آورد .
معلم  پذيرا: آموزگار يا دبير آموزش ديده مدرسه پذيرا (عادي) كه  با ايجاد انطباق‌ و تعديل‌هاي لازم در روش كار به دانش‌آموز با نياز ويژه ثبت نام شده در مدارس پذيرا، آموزش مي‌دهد.

هـ) گروه آسیب دیده بینایی
کودکان و دانش آموزان با آسیب بینایی با توجه به میزان و شدت آسیب از منظر تعریف آموزشی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف:کم بینا: به افرادی اطلاق می شود که میزان باقیمانده بینایی آنها با استفاده از وسایل کمک بینایی به حدی کم ومحدود است که قادر به استفاده از خطوط کتاب های عادی نبوده و برخورداری آنان از آموزش و پرورش،مستلزم استفاده از کتاب های درشت خط باشد. حداکثر حدت بینایی اصلاح شده چنین افرادی بیست، هفتادم می­باشد.
ب: نابینا: کودکان و دانش آموزان نابینا به افرادی اطلاق می شود که فاقد بینایی بوده و یا میزان باقیمانده بینایی آنها علی رغم استفاده از وسایل کمک بینایی به حدی کم و محدود باشد که ایجاب نماید آموزششان از طریق روش های آموزشی ویژه و خط بریل صورت پذیرد، حداکثر حدت بینایی اصلاح شده چنین کودکان و دانش آموزانی از (بیست ، دویستم) کمتر بوده و یا زاویه دیدشان در بزرگترین قطر از 20 درجه، بیشتر نیست.

و) گروه دانش ­آموزان با کم­توان ذهنی
الف)  نوآموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی دوره ابتدایی
از نگاه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دانش ­آموز كم­توان ذهني به کودکی گفته مي­شود كه بهره هوشي وی در آزمون های استاندارد هوشی مورد تایید سازمان آموزش و پرورش، بین 55-50 تا 70 قرار دارد. لازم به ذکر است نمره هوش بهر، توسط آزماینده تخصصی و در پایگاه های تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استحصال شده است. دوره ابتدایی مشتمل به شش پایه تحصیلی اول تا ششم است.

ز) گروه دانش­ آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری
به گروهی از کودکان و دانش آموزانی که در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه مربوط به درک زبان یا کاربرد آن ،گفتاری یا نوشتاری دارای اختلال هستند.این مشکل ممکن است به صورت ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن، صحبت­کردن، خواندن، نوشتن، هجی­کردن یا انجام دادن محاسبات ریاضی جلوه ­گر شود. این تعریف شامل معلولیت­های ادراکی، آسیب مغزی، اختلال جزئی کارکرد مغز، نارساخوانی می­شود ولی آن دسته از مشکلاتی که اساسا نتیجه معلولیت های دیداری، شنیداری، حرکتی، عقب­ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی یا وضعیت نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی را در برنمی­گیرد.