اخبار

سردار خوبی ها حاج قاسم سلیمانی
آسمان شاهد خوبی برای رشادت های سردار شد.
1398/10/18
آموزه های قرآنی در ایجاد بصیرت و آگاهی
همایش بصیرت و ولایت مداری
1398/10/11
برگزاری دوره آموزشی تغییرات سایبری مرکز بسیج فرهنگیان
آموزش تغییرات سایبری و فضای مجازی
1398/10/11
برگزاری جلسه هیأت مدیره صندوق وام ضروری
تشکیل جلسه صندوق وام ضروری
1398/10/1
ترویج فرهنگ نماز و ارزش های نهفته در مناسبت ها
دکترحسینی در جلسه اعضای شورای بسیج شهید مفتح
1398/9/9
تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و مقابله با تهاجم و آشوب
حضور اعضای شورای بسیج شهید مفتح در راه پیمایی
1398/9/5