دومین دوره : "تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش"

 

 راهنمای ثبت نام
درخواست
پیشینه

 

تعاریف و وظایف:

 تعریف تلفیقی /فراگیر
 دانش آموزات تحت پوشش تلفیقی / فراگیر
 وظایف اداره آموزش و پرورش استثنایی
 وظایف اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه
 وظایف اداره کل آموزش و پرورش استان
 وظایف سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 وظایف مدیر مدارس پذیرا
 وظایف مدیر مدرسه پشتیبان
 وظایف معلمان پذیرا
 وظایف معلمان رابط
مقررات ثبت نام و امتحانات دانش آموزان مشمول آموزش تلفیقی
آموزش های جبرانی و نحوه ارایه آن ها به دانش آموز

 

 کاربرگ ها:

كاربرگ ثبت اطلاعات مدارس پشتيبان

کاربرگ شماره (1):اعلام نظر کارگروه تخصصی مدرسه پشتیبان درباره نوآموز/دانش آموز
کاربرگ شماره (2) الف: معرفی نوآموز/دانش آموز جهت معرفی به مدرسه ویژه
کاربرگ شماره (2) ب :معرفی نوآموز/دانش آموز جهت مدرسه پذیرا
کاربرگ شماره (3) : مدیریت مدرسه
کاربرگ شماره (4):مدیر مدرسه پذیرا
کاربرگ شماره (5):گزارش پیشرفت تحصیلی
کاربرگ شماره(6):گزارش مداخله های توانبخشی،پرورشی،تربیت بدنی و....
کاربرگ شماره(7):درخواست ولی نوآموز/دانش آموز
کاربرگ شماره(8):مدیریت محترم مدرسه پشتیبان

 

 

 

دستورالعمل ها:

 دستورالعمل تخصیص معلم رابط
 نسخه نهایی هدایت تحصیلی97

 

كتاب ها: 

درك و پاسخگويي به نيازهاي كودكان در كلاس‌هاي فراگير

مجموعه راهنما براي آموزش معلمان نيازهاي ويژه در كلاس درس

راهنماي تربيت معلم براي توسعه فراگيرسازي آموزش و پرورش

 

راهنمای معلم :

راهنماي كار و فناوري پايه هشتم

علایم کوتاه نویسی انگلیسی (بریل 2)

راهنمای کار و فناوری پايه هفتم تلفیقی

راهنمای کار و فناوری پايه ششم تلفیقی

 

 مدارس پشتیبان

اسامی مدارس پشتیبان