راهنماي معلم، دفاتر آموزشي و جزوات آموزشي دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

* دوره پیش دبستان

واحد كار:

 

واحد کار گاو استان قم

واحد کار حیوانات استان آذربایجان شرقی

واحد کار پوشاک استان آذربایجان شرقی

واحد کار محرم استان اصفهان

واحد کار زمستان استان قم

واحد کار ماهی استان سیستان و بلوچستان

واحد کار تابستان استان قم

واحد کار صبحانه استان همدان

واحد کار حیوانات اهلی استان گلستان

واحد کار پاییز استان قم

واحد کار نان استان مازندران

واحد کار میوه ها استان آذربایجان شرقی

واحد کار خانه استان مازندران

واحد کار روستا استان خراسان جنوبی

واحد کار خانواده استان گیلان

واحد کار آهو استان مازندران

واحد کار دریا و رودخانه استان مازندران

واحد کار میوه ها استان لرستان

واحد کار خانه و خانواده استان زنجان

واحد کار حیوانات استان سیستان

واحد کار بهداشت استان خراسان شمالی

واحد کار اعضای بدن کرمان 

واحد کار اعضای بدن استان کرمان 

 

دفتر ثبت فعالیت ها آموزشی

دفتر ثبت فعالیت های آموزشی پیش دبستان

 

دفترچه ارزشیابی

دفترچه ارزشیابی پیش از دبستان / آمادگی 2

دفترچه ارزشیابی پیش از دبستان / آمادگی 1

 

راهنماي معلم

 

* دوره ابتدایی

 راهنمای معلم و مكمل راهنماي معلم :

مناسب سازی فارسی هفتم دوره اول متوسطه

مناسب سازی تصویری فارسی پایه سوم

مناسب سازی تصویری فارسی پایه دوم

مناسب سازی تصویری فارسی پایه جهارم

مناسب سازی تصویری فارسی پایه پنجم

مناسب سازی تصویری فارسی هشتم متوسطه اول

مناسب سازی  دروس پایه ششم

مناسب سازی دروس پايه پنجم

مناسب سازی  دروس پایه چهارم

مناسب سازی  دروس پایه سوم

مناسب سازی دروس پایه دوم

مناسب سازی دروس پایه اول

راهنمای معلم زبان آموزی پایه ششم

راهنمای معلم زبان آموزی پایه چهارم

راهنمای معلم زبان آموزی پایه سوم

راهنماي معلم زبان آموزي پايه دوم

راهنمای معلم زبان آموزی پایه اول تكميلي

راهنمای معلم زبان آموزی پایه اول مقدماتی

راهنمای معلم زبان آموزی پایه پنجم ابتدایی

  متوسطه:

مناسب سازي عربي پايه هفتم ويژه دانش آموزان با آسيب شنوايي
مناسب سازي كتاب اجتماعي پايه هفتم ويژه دانش آموزان باآسيب شنوايي

 

 

 ارزشیابی توصیفی:

راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي پايه چهارم

راهنماي معلم در ارزشیابی توصیفی پایه پنجم

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی پایه سوم

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی پایه دوم

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی پایه اول

 

 

دفاتر:

دفتر مدیریت کلاسی گروههاي آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده بینایی و معلولین جسمی -حرکتی

دفتر مديريت كلاس گروه آسيب ديده شنوايي

دفتر ثبت فعالیت های سرپرستان آموزشی

 

کتاب درسی:

زبان آموزی و جمله سازی ششم دبستان

زبان آموزي (جمله سازي و نگارش) چهارم دبستان

زبان آموزی و جمله سازی سوم دبستان

زبان آموزی و جمله سازی دوم دبستان

زبان آموزی و جمله سازی اول تکمیلی دبستان

زبان آموزی و جمله سازی اول مقدماتی دبستان

زبان آموزی و جمله سازی و نگارش پنجم دبستان

 

 ​نمونه سوالات منتخب زبان آموزی:

 

 دوره متوسطه

کیت آموزشی