اخبار سازمان

بیشتر >>
در دیدار دکتر حسینی با رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور صورت گرفت؛ تقدیر از مرکز امور بین الملل جهت تهیه 1171 تبلت ویژه دانش آموزان استثنایی 1399/9/3
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور خبر داد؛ مناسب‌سازی 725 فضای آموزشی در سال جاری برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 1399/9/2
وزیر آموزش‌وپرورش در چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور؛ معلم، محتوا، تجهیزات، فضا، روش‌های تدریس و شبکه شاد برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب‌سازی شوند 1399/9/1
رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور خبر داد؛ مناسب‌سازی ۱۰۰۰ عنوان کتاب، ۳۶ رشته مهارتی، ۴۲ رشته فنی و حرفه‌ای و ۸۰ رشته کاردانش 1399/9/1